Pоčetna

Na ovom portalu imate kompletan uvid u sve oglase koje objavljuje Gradska uprava grada Novog Pazara.
Sa ovog mesta možete pregledati i preuzimati svu pratecu dokumentaciju

Tekuća godina

PredmetDatum objave
JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija za kat. parcele br.1314 i 1318 KO PobrđeTekst oglasa

Tekstualni deo Plana

Grafički prilozi Plana
09.02.2018.
JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja: Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za deo stambenog bloka, koja se nalazi između kompleksa bolnice i ulice Generala ŽivkovićaTekst oglasa

Tekstualni deo Plana

Grafički prilozi Plana
09.02.2018.
Gradska uprava za naplatu javnih prihoda - Obaveštavaju se poreski obveznici da prva rata poreza na imovinu i posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2018.godinu, dospeva za plaćanje dana 14.02.2018.godine.Tekst obaveštenja09.02.2018.
JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći stambenog zbrinjavanja kroz dodeljivanje montažnih kuća u naselju Blaževo u gradu Novom PazaruObaveštenje

Tekst poziva
05.02.2018.
JAVNI OGLAS za popunjavanje položaja - NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARATekst poziva23.01.2018.
RASPORED SISTEMATSKOG PREGLEDA ZA UPIS DECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLEObaveštenje i raspored22.01.2018.
JAVNI KONKURS ZА DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE, ODNOSNO FINANSIRANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA IZ NOVOG PAZARA U OBLASTI SOCIO-HUMANITARNIH DELATNOSTI ZA 2018. GODINUTekst poziva

Dokumentacija
15.01.2018.

2017.

PredmetDatum objave
JAVNI POZIV U OKVIRU PROJEKTA ,,NOVI PAZAR – NOVI POSLOVI’’Tekst poziva

Javni poziv - NEZAPOSLENI

Javni poziv - POSLODAVCI

Javni poziv - SAMOZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv - SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO
29.12.2017
OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA OTUĐENJE POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG PAZARAObaveštenje

Tekst oglasa
28.12.2017
OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA NA POTESU „ CARINA“Obaveštenje

Tekst oglasa
28.12.2017
JAVNI UVID O NACRTU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU MINIHIDROELEKTRANE“LOZNO“ I JAVNI UVID IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU MINIHIDROELEKTRANE “LOZNO“Tekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički deo

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
27.12.2017
RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU MOSTA PREKO REKE RAŠKE SA REKONSTRUKCIJOM DRŽAVNOG PUTA IB REDA BR.22Tekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički deo
27.12.2017
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o gradskim administrativnim taksama održaće se u ponedeljak, 18.12.2017. godine u 11 sati, u kancelariji 41 Gradske uprave za izvorne i poverene posloveTekst Nacrta odluke13.12.2017
Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, OBAVEŠTAVA građane, zainteresovane organe i organizacije, da je u toku prikupljanje informacija radi sačinjavanja predloga Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada N.Pazara za budžetsku 2018. godinuTekst obaveštenja08.12.2017
JAVNI UVID O NACRTU IZMENA DOPUNA DELA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NOVI PAZAR ZA POTESE NP BANJA, ŠUTENOVAC, POSTENJE I VAREVO, I JAVNI UVID IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA IZMENA DOPUNA DELA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NOVI PAZAR ZA POTESE NP BANJA, ŠUTENOVAC, POSTENJE I VAREVO NA ŽIVOTNU SREDINUTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički deo

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu
08.12.2017
Oglas za davanje pod zakup lokacija za postavljanje montažnih kioskaOdluka o raspisivanju oglasa

Prijava na oglas
06.12.2017
JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARAKOJI OBUHVATA DEO NASELJA ĆUKOVAC, GRADSKI CENTAR, GORNJI I DONJI LUG, PARICE, POILA, DONJI I GORNJI SELAKOVAC, NASELJE IZNAD VELIKOG GROBLJA, BUKREŠ, POTOK, DEO NASELJA SEMENJAČA, NASELJE VAROŠ MAHALA, ŠESTOVO I JALIJA NA POTESU NASELJA CARINATekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički deo
30.11.2017
RANI JAVNI UVID IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARAKOJI OBUHVATA DEO NASELJA ĆUKOVAC, GRADSKI CENTAR, GORNJI I DONJI LUG, PARICE, POILA, DONJI I GORNJI SELAKOVAC,NASELJE IZNAD VELIKOG GROBLJA, BUKREŠ, POTOK, DEO NASELJA SEMENJAČA, NASELJE VAROŠ MAHALA, ŠESTOVO I JALIJA NA POTESU NASELJA BUKREŠTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički deo
30.11.2017
Gradska uprava za naplatu javnih prihoda - Obaveštavaju se poreski obveznici da poslednja-četvrta rata poreza na imovinu i naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za 2017.godinu, dospeva za plaćanje dana 14.11.2017.godineTekst obaveštenja10.11.2017
GRAD NOVI PAZAR – NA OSNOVU ZAKLJUČKA GRADSKOG VEĆA BROJ 06-219/17 OD 18.08.2017. GODINE OGLAŠAVA DRUGU JAVNU PRODAJU POLOVNIH MOTORNIH VOZILATekst oglasa30.10.2017
RANI JAVNI UVID Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG09-04/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin, sa elementima detaljne regulacijeTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički deo
27.10.2017
Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta (hala za skladištenje alu i pvc stolarije) na kat. parceli broj 761/1 KO RajčinovićeTekst oglasa27.10.2017
PONAVLJANJE JAVNOG UVIDA U DELU NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE za koridore infrastrukture na planini Goliji, za prostor koji pripada gradu Novom Pazaru, sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu (na teritoriji grada Novog Pazara)Tekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi
18.10.2017
RANI JAVNI UVID izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar,Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac,naselje iznad velikog groblja,Bukreš, Potok,deo naselja Semenjača,naselje Varoš Mahala,Šestovo i Jalija za kat.parcele br.1314 i 1318 KO PobrđeTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi
18.10.2017
GRAD NOVI PAZAR – NA OSNOVU ZAKLJUČKA GRADSKOG VEĆA BROJ 06-219/17 OD 18.08.2017 GODINE OGLAŠAVA PRODAJU POLOVNIH MOTORNIH VOZILATekst oglasa16.10.2017
STRATEGIJA KOMUNIKACIJE 2017-2022. (NACRT)
Sve sugestije i komentare u vezi sa nacrtom Strategije komunikacije možete uputiti na informisanje@novipazar.org.rs
Tekst strategije29.09.2017
RANI JAVNI UVID - Izmena i dopuna plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja: Jošanicu, Staru čaršiju, Park, naselje iznad Parka, Jermiše, Hadžet, delove naselja Varevo, Paralovo, Mur, Šutenovac, naselje Rasadnik i Čair za deo stambenog bloka,koja se nalazi između kompleksa bolnice i ulice Generala Živkovića (izmena1)Tekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi
21.09.2017
RANI JAVNI UVID - Izmena i dopuna dela Plana Generalne Regulacije za deo Centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja: Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjaća, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jaklja na potesu naselja Parice i Poila (V)Tekstualni deo

Grafički prilozi
04.09.2017
RANI JAVNI UVID plana detaljne regulacije za izgradnju mini hidroelektrane “Lozno“Tekst oglasa

Tekstualni deo
24.08.217
RANI JAVNI UVID izmene i dopune plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja Parice i PoilaTekst oglasa24.08.2017
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Novom Pazaru (II krug)Tekst oglasa

Saglasnost Ministarstva
16.08.2017
Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju džamije na kat. parceli br 1383 KO Postenje potes Vržogrnci, Novi PazarTekst obaveštenja08.08.2017
Obaveštavaju se građani sa teritorije matičnih područja Sebečevo i Slatina da je Mesna kancelarija „Sopoćani“ izmeštena i nalazi se na Dojeviću, u prostorijama Mesne kancelarije „Rajčinoviće“.Tekst obaveštenja03.08.2017
Obaveštavaju se poreski obveznici da treća rata poreza na imovinu za 2017.godinu, dospeva za plaćanje dana 14.08.2017.godineTekst obaveštenja02.08.2017
Javno dostavljanje odgovora Tahirović Zulfu iz Novog Pazara u vezi predmeta 037-37/17 a u skladu sa čl.78. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016)Odgovor Tahirović Zulfu 037-37/17 od 24.7.2017. godine

Odgovor Odeljnja za inspekcijske poslove 355-sl-34 od 21.7.2017. godine

Rešenje 355-498/17

Zaključak o dozvoli izvršenja 355-498/15
25.07.2017
Obeveštenje za medije vezano za uručivanje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2017. godinuTekst obaveštenja18.07.2017
Rani javni uvid Izmene i dopune Generalnog Urbanističkog Plana Novi Pazar za potese Novopazarska Banja, Šutenovac, Postenje i VarevoTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi
14.07.2017
Rani javni uvid Izmene i dopune Plana Generalne Regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja LUGTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi
07.07.2017
Rani javni uvid Izmene i dopune Plana Generalne Regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja POTOKTekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi
07.07.2017
Javni uvid Plana Detaljne Regulacije za koridore infrastrukture na planini Goliji, za prostor koji pripada gradu Novom Pazaru, sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu (na teritoriji grada Novog Pazara)Tekst oglasa

Tekstualni deo

Grafički prilozi

Izveštaji
30.06.2017
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Novi PazarTekst oglasa

Saglasnost Ministarstva
23.06.2017
Rani javni uvid izmene i dopune Plana Generalne Regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar,Gornji i donji Lug, Parice, Poila, Donji i gornji Selakovac, naselje iznad velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš Mahala, Šestovo i Jalija na potesu naselja CarinaTekst oglasa

Tekstualni deo Izmene PGR-a

Grafički deo Izmene PGR-a
29.05.2017
Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Novog Pazara za 2017. godinuTekstualni deo

Tabelarni deo
19.05.2017
Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini investitorima za izgradnju stambenih i stambeno poslovnih objekataTekst oglasa

Obaveštenje uz oglas

Prijava na oglas
10.05.2017
Grad Novi Pazar na osnovu zaključka Gradskog veća broj 06-108/17 od 04.05.2017 godine Oglašava prodaju polovnih motornih vozilaTekst oglasa
--------------------------------------
Specifikacija prodatih polovnih automobila
05.05.2017

22.05.2017
Ponovljeni javni uvid nacrta plana detaljne regulacija Stara čaršija sa Parkom u Novom PazaruTekst oglasa

Tekstualni deo Plana

Grafički deo Plana

Prezentacija Plana
27.04.2017
Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća“ Novi Pazar

(Konkurs je objavljen u Službenom glasniku RS broj 38/2017 od 21.4.2017.god.)
Tekst konkursa

Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
--------------------------------------
Rešenje o imenovanju direktora JKP "Gradska čistoća"
24.04.2017

26.05.2017

11.07.2017
Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“

(Konkurs je objavljen u Službenom glasniku RS broj 38/2017 od 21.4.2017.god.)
Tekst konkursa

Poslovnik o radu Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora
--------------------------------------
Izveštaj Komisije po raspisanom Javnom konkursu za izbor direktora javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“
24.04.2017

26.05.2017

11.07.2017
Javni konkurs za finansiranje i/ili sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz budžeta grada Novog Pazara za 2017. godinuTekst konkursa

Dokumentacija

Smernice za popunjavanje prijava
--------------------------------------
Zaključak
16.04.2017

12.09.2017
Gradska uprava Grada Novog Pazara oglašava prodaju neispravnih i havarisanih motornih vozila iz svog voznog parka

Obaveštenje o izmeni vremena licitacije
Tekst oglasa

Tekst obaveštenja
06.04.2017

12.04.2017
Obaveštenje za uvid u birački spisak radi vršenja promena (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka)Tekst obaveštenja03.03.2017
Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekta Hotela na kat. parceli broj 102/3 KO BanjaTekst oglasa03.03.2017
Prezentacija - PDR koridora infrastrukture na području prostornog plana Parka prirode “Golija” (Materijal za rani javni uvid)Prezentacija22.02.2017
Obaveštenje za javnost Gradske uprave za naplatu javnih prihoda grada Novog PazaraTekst obaveštenja22.02.2017
Javni konkurs zа dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja građana iz oblasti kulure sa teritorije grada Novog Pazara za 2017. godinuTekst konkursa

Dokumentacija

Smernice za popunјavanјe prijava
---------------------------------------------------
Obaveštenje o dodeljenim sredstvima
20.02.2017

-

-

03.05.2017
Javni konkurs zа dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata iz oblasti poljoprivrede za udruženja građana sa teritorije grada Novog Pazara za 2017. godinuTekst konkursa

Dokumentacija

Smernice za popunјavanјe prijava
---------------------------------------------------
Obaveštenje o dodeljenim sredstvima
20.02.2017

-

-

03.05.2017
Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za koridore infrastrukture na planini Goliji, za prostor koji pripada gradu Novom PazaruTekst oglasa

Tekstualni deo Plana

Grafički deo Plana
03.02.2017
Obaveštenje Gradske uprave za naplatu javnih prihoda poreskim obveznicima koji su sklopili ugovor o reprogramu dugaObaveštenje03.02.2017
Raspored sistematskih pregleda dece rođene u periodu od 01.03.2010. godine do 28.02.2011. godine za upis u prvi razred osnovne škole, školske 2017/2018. godineObaveštenje27.01.2017
Javni poziv za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju sportska udruženja građana a biće finansirani iz budžeta grada Novog Pazara za 2017. godinuTekst poziva

Prijava na javni poziv

Pravilnik o odobravanju i finansiranju
---------------------------------------------------
Odluka o visini odobrenih sredstava na redovni godišnji program Sportskog saveza Novi Pazar za 2017. godinu

Odluka o visini odobrenih sredstava za klubove i udruženja u Novom Pazaru za 2017. godinu
13.01.2017


-------


27.01.2017
Javna prezentacija Urbanističkog projekta za dogradnju objekta - Hotela na kat. parceli broj 449/7 i 447/3, 447/1 i 447/9 KO Ivanča, u Novom PazaruTekst oglasa12.01.2017

2016.

PredmetDatum objave
Javni konkurs za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana, a biće finansirani iz budžeta grada Novog Pazara za 2017. godinuTekst konkursa

Prijava na konkurs
---------------------------------------------------
Zapisnik

Zaključak
30.12.2016

-------

13.02.2017
Oglas o javnom nadmetanju za otuđenje poslovnog prostora u javnoj svojini grada Novog PazaraObaveštenje

Tekst oglasa

Prijava na oglas
22.12.2016
Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju kapele sa pratećim sadržajima u Novom PazaruTekst oglasa05.12.2016
Javni uvid Nacrta Plana generalne regulacije dela centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja u zoni zaštite Đurđevih stupova i Petrove crkve,delove naselja semenjača,Stražište,naselja Deževski put,Postenje,Petrovića Lug i zaštićeno područje GradineTekst oglasa

Tekstualni deo Nacrta plana

Grafički prilozi
28.11.2016
Oglas za dodelu sredstava za ekološko uređenje prostora oko stambenih zgradaTekst oglasa

Obrazac zahteva
01.11.2016
Javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih vodaTekstualni deo Nacrta Plana

Grafički prilozi
28.10.2016
Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Novog PazaraTekst izveštaja28.10.2016
Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Novom Pazaru - II krugOdluka o raspisivanju oglasa

Tekst oglasa
27.10.2016
Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) u okviru Projekta zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava – regulacija reke Raške (finalna verzija)Akcioni plan (SRB)

Akcioni plan (ENG)
21.10.2016
Javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Novom PazaruOdluka o raspisivanju oglasa

Tekst oglasa
14.09.2016
Skraćeni akcioni plan raseljavanja (SAPR) u okviru Projekta zaštita naselja i industrijske zone u Novom Pazaru od poplava – regulacija reke RaškeAkcioni plan05.09.2016
JAVNI KONKURS za poveravanje delatnosti javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Novog PazaraJavni konkurs

Konkursna dokumentacija
02.09.2016
Grad Novi Pazar i NZS - Filijala Novi Pazar: JAVNI POZIV za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godiniJavni poziv

Zahtev
23.08.2016
Grad Novi Pazar i NZS - Filijala Novi Pazar: JAVNI POZIV za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2016. godiniJavni poziv

Zahtev
23.08.2016
Grad Novi Pazar i Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije imaju zadovoljstvo da vas pozovu na prezentaciju Programa saradnje nauke i privredePoziv29.07.2016
JAVNI UVID o izmeni i dopuni plana generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila,Donji i Gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš , Potok, deo naselja Semenjače,naselje Varoš Mahala, Šestovo, i Jalija na potesu oko kružnog toka na Šestovu u NacrtuObaveštenje

Nacrt plana

Grafički prikaz
14.06.2016
Informacije o Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2016. godinuObaveštenje

Opšti deo Programa

Tabelarni deo Programa
03.06.2016
Javna prezentacija urbanističkog projekta za dogradnju objekta mešovitog poslovanja na kat. parceli broj 9288 KO Novi PazarJavni poziv20.05.2016
Javni uvid za Plan detaljne regulacije za katastarsku parcelu 2204/1 - KO AlulovićeObaveštenje

Nacrt plana
04.05.2016
Rešenje o odobravanju sredstava udruženjima građana iz oblasti poljoprivredeRešenje18.04.2016
Rešenje o odobravanju sredstava na osnovu javnog konkursa 400-3/16Rešenje11.04.2016
Javni konkurs za raspodelu sredstava iz budžeta grada Novog Pazara udruženjima građana iz oblasti poljoprivredeJavni konkurs04.04.2016
Obaveštenje za odlaganje plaćanja dugovanog porezaObaveštenje

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga
01.04.2016
Obaveštenje za javnost da poreski obveznici mogu podnositi zahteve za odlaganje plaćanja poreskog duga i vršiti otpis kamate počev od 01.04.2016. godineObaveštenje30.03.2016
Javni poziv za prijave štetu od elementarne nepogodeJavni poziv25.03.2016
Obaveštenje o uvidu u jedinstveni birački spisakObaveštenje24.03.2016
Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 13 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Novog PazaraDokumentacija21.03.2016
Javni poziv za izbor korisnika stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji grada Novog PazaraDokumentacija21.03.2016
Rani javni uvid za materijal o izradi Plana detaljne regulacije za prečišćavanje otpadnih voda grada Novog PazaraObaveštenje

Materijal
14.03.2016
Javni poziv za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblastiObaveštenje

Javni poziv
11.03.2016
Obaveštenje za uvid u birački spisak radi vršenja promenaObaveštenje10.03.2016
Odluka o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Novog PazaraOdluka07.03.2016
Rešenje o nagrađivanju tri najbolja ponuđena rada na Konkursu za izradu vizuelnog identiteta grada Novog Pazara povodom 555 godišnjice grada Novog PazaraRešenje01.03.2016
Obaveštenje za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju Mini hidroelektraneObaveštenje25.02.2016
Saopštenje za javnost vezano za Popis objekata na teritoriji grada Novog PazaraSaopštenje za javnost02.02.2016
Javni konkurs za izbor projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana a biće finansirani iz budžeta grada Novog Pazara za 2016. godinuDokumentacija25.01.2016
Konkurs za vizuelni identitet "555 godina postojanja grada Novog Pazara"Tekst konkursa25.01.2016
Zaključak i Odluka o raspodeli sredstava za izbor projekata od javnog značaja iz oblasti sporta i socijalnih davanja koje realizuju udruženja građana a finansiraju se iz budžeta grada Novog Pazara za 2016. godinuDokumentacija25.01.2016
Obveštenje za javnost - Odeljenje za vanredne situacije u Novom Pazaru - Upozorenje za preduzimanje preventivnih i operativnih meraObaveštenje21.01.2016
Obveštenje za javnost - Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara –Odeljenje za urbanizam i izgradnjuObaveštenje20.01.2016
Javni konkurs za izbor projekata od javnog interesa iz oblasti sporta i socijalnih davanja koje realizuju udruženja gradana, a finansiraju se iz budžeta grada Novog PazaraDokumentacija06.01.2016

2015.

PredmetDatum objave
Rešenje o formiranju komisije i Program popisa nezakonito izgradjenih objekata na teritoriji grada Novog Pazara Dokumentacija 24.12.2015
Zakljucak i rešenje za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara Dokumentacija11.12.2015
Javni poziv za izbor korisnika pomoci stambenog zbrinjavanja kroz dodeljivanje montažnih kuca Dokumentacija07.12.2015
Javna prezentacija urbanistickog projekta za dogradnju hotela "Dragulj"Dokumentacija02.12.2015
Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka o sufinansiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanjaDokumentacija26.11.2015
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara/Napomena: Tekst konkursa usaglašen je sa sugestijama Koalicije novinarskih i medijskih udruženja Dokumentacija 16.11.2015
Oglas o prodaji tri amortizovana putnicka automobila javnom licitacijomDokumentacija29.10.2015
Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu sredstava namenjenih stvaranju ili poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica na teritoriji grada Novog Pazara i nabavku i dodelu gradevinskog materijala Dokumentacija26.10.2015
Javni poziv za izbor korisnika pomoci stambenog zbrinjavanja kroz dodeljivanje montažnih kucaDokumentacija23.10.2015